IT case: gemeente RCN

Op 10-10-2010 zijn 3 eilanden uit de overzeese gebiedsdelen een Nederlandse gemeente geworden. Bonaire , Saba en Sint Eustatius hebben er destijds in een referendum voor gekozen om samen verder te gaan als Nederlandse gemeente. Vanaf september 2010 is er daarom ook een rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) opgericht die als centraal loket voor overheidsinstantie staat opgesteld. Met ruim 500 medewerkers worden vanuit één loket álle overheidstaken geregeld die wij in Nederland ook gewend zijn. Vanwege het diverse karakter is het een complexe gemeentelijke organisatie geworden.

Voor het uitvoeren van de overheidstaken maakt men heden ten dage gebruik van een shared service centrum (SSC). Voor het volledige ICT traject van dit shared service centrum werd IT2IT ingeschakeld. Samen met RCN is het gehele data center ontworpen én gebouwd naar de laatste stand der techniek. Het plaats- en tijd onafhankelijke werken , security bestendig en een volwassen overheids-dienstverlening diende als basis.

Schaalbare ICT infrastructuur

Voor aanvang het project was er een greenfield situatie waarbij er nauwelijks sprake was van een gezamenlijke ICT infrastructuur op de eilanden. Het gebruik van ICT liep hier m.b.t. overheidsdiensten jaren achter ten opzichte van hun nieuwe collega’s in Nederland. De centrale vraagstelling die er na de oprichting van RCN kwam te liggen was de volgende; “hoe bouwen we een ICT infrastructuur waar we bijna onbeperkt organisaties op kunnen laten sluiten, die diensten toch hun eigenheid geven”. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dienstverlening m.b.t. havens, vliegvelden, ziekenhuizen en douane. Zaken die je bij een ‘gewone’ gemeente niet snel ziet.

IT2IT en RCN hebben samengewerkt om een helder vertrekpunt te formuleren. Dit vertrekpunt is door architecten van IT2IT omgezet naar ontwerpen van bijvoorbeeld data centers, werkplekken en messaging systemen en naar implementatie voorstellen. Daar zaten onder andere volgende architectuurgedachten in; twin datacenter concept, virtualisatie tenzij, managed deployment van OS en software en full concept messaging .

Twin data center en virtualisatie tenzij

In overleg met de Nederlandse belastingdienst is ervoor gekozen het data center dubbel uit te voeren en elkaars schaduw te laten zijn. IT2IT heeft in beide datacenters met behulp van VMware vSphere 5 basis neergezet waarbij de hoogst mogelijke beschikbaarheid wordt gegarandeerd. Het virtualisatie design voorziet in live migration features, template based roll out en er is een aanzet gegeven tot private Cloud gedachtengoed. Gezien de vele stroom uitvallen moesten de datacenters zeer robuust gebouwd worden, zodat ze na een stroomuitval weer snel in de lucht waren.

Managed deployment van OS en software

De wens van RCN was om centraal haar operating systemen en software te kunnen ondersteunen, los van welke dienst het betrof. Na advies van IT2IT heeft RCN ervoor gekozen om System Center Configuration Manager (SCCM) te gebruiken als centrale management en deployment oplossing. Binnen SCCM heeft IT2IT een alle basisconfiguraties gebouwd op basis van Windows 7 en Office 2010 als ondergrond voor de nieuwe werkplek. Daarnaast heeft IT2IT een inventarisatie gemaakt van alle gebruikte software (zoals gemeente pakketten, registratie software en belasting pakketten) en deze geschikt gemaakt voor distributie binnen SCCM.

State-of-the-art Messaging

Het gebruik van messaging software is voor de eilanden van levensbelang. Alleen Saba en Bonaire liggen al op 90 minuten vliegen van elkaar. De afstanden met Den Haag zijn vele malen groter en ook speelt het tijdverschil met het thuisland een grote rol in de communicatie. Robuuste messaging software was een must. IT2IT heeft daarom aangeraden gebruikt te gaan maken van een hogere versie van Exchange 2010 om aan alle wensen en eisen te kunnen voldoen. De toekomstvaste keuze voor Exchange werd ook mede ingegeven door de acquisitie van Skype door Microsoft. Skype is het meest gebruikte product voor communicatie in het Caribische gebied.

Samenwerking IT2IT en RCN

In het gehele ICT project heeft IT2IT zowel een adviserende als een implementerende rol gehad, waarbij de gezamenlijke besluitvorming centraal stond. RCN heeft gedurende alle deelprojecten dezelfde procesgang gebruikt op basis van een pragmatische Prince II invulling. In gezamenlijkheid scopen, werkpakketten bepalen en daarna uitvoeren met een korte sturing. De architecten en engineers zijn deel uit gaan maken van de RCN organisatie om op die wijze samen projecten te kunnen doen en samen over te kunnen dragen naar beheer. RCN heeft samen met IT2IT een twin datacenter gebouwd waarop meer overheidsdiensten samenwerken dan ooit vertoond is in Nederland. Door slim gebruik te maken van lokale resources en het goed opleiden van medewerkers staat RCN op eigen benen en hebben zij een meer dan gemiddeld niveua in ICT dienstverlening.

De IT gemeente experts van IT2IT

Heeft u naar aanleiding van deze IT case vragen aan de IT-specialisten van IT2IT? Neem contact op via onderstaand formulier of bel ons op 074-2490440. Wij helpen u graag verder!

[contact-form-7 id=”10″ title=”Contactformulier 1″]

Ik wil meer informatie

IT2IT is Citrix Certified Professional IT2IT is Microsoft Certified Systems Engineer IT2IT is VMWare Certified Professional


Over IT2IT
IT-bedrijf IT2IT uit Hengelo is gespecialiseerd in het detacheren van IT-ers en het uitvoeren van projecten rondom de Microsoft-, Citrix- en VMware-architectuur. De focus ligt op het veilig en beheersbaar beschikbaar stellen van data, applicaties en werkplekken.
Lees meer over IT bedrijf IT2IT »


Nieuwsbrief
Wij houden u graag maandelijks op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen uit de IT branche. U kunt zich hiervoor inschrijven op onze IT2IT nieuwsbrief. Uiteraard kunt u zich altijd weer uitschrijven.
Inschrijven IT2IT nieuwsbrief >>