Verantwoord naar een hybrid cloud

Een hybride cloud oplossing is een combinatie van een public cloud oplossing en een private cloud oplossing. Bij een hybrid cloud kan voor iedere toepassing bepaald worden welke cloud oplossing het beste geschikt is. Er wordt dan gekeken naar zaken als prestaties, beveiliging, redundantie en schaalbaarheid. Een hybrid cloud is dan ook voor iedere organisatie verschillend en wordt op de behoeftes en mogelijkheden van die organisatie afgestemd.

Omdat iedere grote organisatie meerdere applicaties in een private cloud wil onderbrengen maar ook een aantal in een public cloud omgeving, is er bijna altijd behoefte aan een hybrid cloud oplossing. Maar hoe vaak maken organisaties de overstap naar een hybrid cloud…? Is het dan niet verstandig een expert erbij te betrekken met kennis en ervaring in hybrid cloud oplossingen?!

Om de overgang van uw huidige infrastructuur naar een hybride cloud oplossing verantwoord en effectief te laten verlopen hanteert IT2IT een 4 fasen model m.b.t. het realiseren ervan:

  1. Fase 1. Cloud strategie
  2. Fase 2. Architectuur ontwikkeling
  3. Fase 3. Migratie projecten
  4. Fase 4. Beheer

Cloud strategie

In de strategie fase wordt gekeken naar de toekomst van uw gehele IT-infrastructuur en waar deze naartoe moet bewegen m.b.t. de cloud. Vragen komen aan bod wat wel naar de cloud over moet en wat niet. Wat wel en niet naar de cloud kan. Vragen over kosten, beveiliging en andere strategische onderwerpen.

Deze fase wordt afgesloten met een hybride cloud strategie waarin concrete uitgangspunten benoemd worden voor een gezonde en verantwoorde cloudinrichting.

Architectuur ontwikkeling

In deze fase worden de voorbereidingen getroffen voor de overgang naar een hybride cloud omgeving. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer dataclassificatie, identity management, exit strategie, cloud technologie en het geschikt maken van applicaties.

Deze fase wordt afgesloten met een overzicht en plan van aanpak voor de migratie naar verschillende cloud oplossingen.

Migratie projecten

In deze fase vindt de daadwerkelijke overgang naar een hybride cloud plaats. Het migreren van applicaties per bedrijfsproces, functionele applicaties klaarmaken voor de cloud, data migratie (aanpassen legacy voor geschiktheid naar de cloud), werkplekmigratie naar de cloud en migratie van rekencentra naar de cloud.

Aan het einde van deze fase is de IT-infrastructuur ondergebracht in een verantwoorde cloudomgeving.

Beheer

De beheerfase gaat over het beheren en in stand houden van de hybrid cloud. Over verschuivingen van en naar de cloud van applicaties en het toevoegen cq. verwijderen van applicaties die binnen de organisatie gebruikt worden.

Het kan zijn dat uw organisatie al een of meerdere fasen heeft doorlopen of vastloopt in een van de fasen. Dat is voor IT2IT geen probleem. Wij kunnen aanhaken in elke fase van de hybride cloud overgang. Wilt u meer weten of een afspraak met IT2IT om uw specifieke situatie te bespreken, neem dan contact me ons op. U kunt ons ook direct bellen: 074-2490440.

Ik wil meer informatie

IT2IT is Citrix Certified Professional IT2IT is Microsoft Certified Systems Engineer IT2IT is VMWare Certified Professional


Over IT2IT
IT-bedrijf IT2IT uit Hengelo is gespecialiseerd in het detacheren van IT-ers en het uitvoeren van projecten rondom de Microsoft-, Citrix- en VMware-architectuur. De focus ligt op het veilig en beheersbaar beschikbaar stellen van data, applicaties en werkplekken.
Lees meer over IT bedrijf IT2IT »


Nieuwsbrief
Wij houden u graag maandelijks op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen uit de IT branche. U kunt zich hiervoor inschrijven op onze IT2IT nieuwsbrief. Uiteraard kunt u zich altijd weer uitschrijven.
Inschrijven IT2IT nieuwsbrief >>