Healthcare & IT: voordelen cloud voor de zorg | 11-04-2015

Tags: ,

Het gebruik van de cloud groeit in hoog tempo in alle sectoren. In de healthcare of zorgsector wordt zelfs bovengemiddeld van cloud computing gebruik gemaakt. Medio 2014 had al bijna 40% van de zorginstellingen de weg naar de cloud al gevonden (bron: CBS). Conventionele systemen worden meer en meer vervangen door cloud diensten die snellere en gemakkelijker toe te passen oplossingen biedt. Cloud computing levert ook zorginstellingen verschillende voordelen op. Uiteraard gelden de algemene voordelen van de cloud. Het eenvoudig en snel in kunnen zetten van IT-middelen, het flexibel kunnen afnemen van IT-diensten en een besparing op de kosten. Er hoeft immers alleen betaald te worden voor diensten die worden afgenomen. En niet te vergeten, de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het eigen IT-systeem kan helemaal aan de cloud provider worden overgelaten. Wij hebben de belangrijkste voordelen van de cloud specifiek voor de gezondheidszorg nog eens op een rij gezet.

Beschikbaarheid patiëntgegevens

De cloud maakt het voor gezondheidsprofessionals mogelijk om sneller over belangrijke informatie te beschikken. De gebruikte virtualisatietechnologie heeft een vermindering van downtime tot gevolg waardoor de zorgverlener altijd op tijd bij de patiëntengegevens kan. Ook kunnen cloud tools sneller en goedkoper upgraden, zonder, of met minimale onderbreking van de dienstverlening. Daar komt bij dat een cloud-oplossing klaar is in dagen, terwijl een intern software-implementatieproject al gauw maanden in beslag neemt.

Elasticiteit systemen

Het begrip elasticiteit staat voor de mogelijkheid om de cloud-technologie gemakkelijk aan te passen aan veranderende omstandigheden en eisen. Dankzij de elasticiteit en schaalbaarheid van cloud-technologie kan voor elke zorginstelling een oplossing op maat gemaakt worden die helemaal aansluit op de specifieke behoeften. Zo’n maatoplossing is gemakkelijk uit te rollen en snel op te schalen naar een grote groep gebruikers of naar nieuwe diensten. De flexibiliteit van cloud computing stelt verschillende healthcare ¬organisaties bovendien in staat om in real time informatie uit te wisselen die opgeslagen is in ongelijksoortige informatiesystemen.

Mobiliteit zorgverleners

Een ander belangrijk voordeel is zeker de mobiliteit. De cloud-infrastructuur kan de vele ambulante medewerkers in de zorg toegang verschaffen tot de aanwezige informatie vanaf iedere locatie en met een scala aan apparaten. Het inzetten van tablets, smartphones en applicaties zorgt ervoor dat de zorgverlener bij de cliënt thuis informatie kan inzien, toevoegen, wijzigen en delen. Dat scheelt tijd en vermindert de kans op fouten. Patiëntinformatie delen Middels cloud-technologie kunnen artsen overal snel patiëntinformatie delen en beter samenwerken. Medische professionals kunnen elkaar in noodsituaties ter plekke van medische ondersteuning voorzien, onder meer via satellietcommunicatie. Daarnaast kan de cloud een platform zijn voor studiedoeleinden en de uitwisseling van medische kennis en technieken, bijv. door video-conferencing. Door de snelheid waarmee informatie toegankelijk is en verspreid wordt biedt de cloud ook onderzoekers betere manieren om samen te werken.

Samenwerking met patiënten

Ook voor patiënten heeft het werken met de cloud allerlei voordelen. Het kan de snelheid en kwaliteit van de zorg op verschillende manieren verbeteren. Dat patiëntendossiers via de cloud voor medische professionals altijd en overal beschikbaar zijn, kan bijvoorbeeld het aantal bezoeken dat de patiënt af moet leggen verminderen of de benodigde tijd voor een diagnose bekorten. Consulten op afstand en continue zorg behoren tot de mogelijkheden, waarmee patiënten in buitengebieden beter geholpen kunnen worden.

Duurzaamheid

Overgaan naar de cloud draagt ook bij aan verduurzaming. Door de gecentraliseerde structuur gaat cloud computing ten opzichte van traditionele IT efficiënter en effectiever om met beschikbare bronnen, zoals energie en hardware. De energiekosten van zorginstellingen zijn doorgaans hoog. Cloud-oplossingen kunnen een bijdrage leveren in het verminderen van dergelijke overheadkosten, doordat het gebruik van de infrastructuur precies kan worden geschaald naar de behoefte van de zorginstelling op elk tijdstip. Tegelijkertijd verbeteren ze de ‘carbon footprint’ van de zorginstelling.

Reacties

Meer lezen over zorg & cloud?

Wilt u meer lezen over de cloud en de zorgsector? Bekijk dan ook eens deze pagina’s:


Onze blogs volgen?

Wilt u op de hoogte blijven van onze IT-blogs? Volg ons dan ook op LinkedIn:


Referenties uit de zorg

Klanten uit de zorgsector waarvoor IT2IT projecten heeft uitgevoerd zijn onder meer:

Klanten van IT2IT uit de zorgsector


Nieuwsbrief
Wij houden u graag maandelijks op de hoogte over onze blogs en het nieuws en ontwikkelingen uit de IT branche. U kunt zich hiervoor inschrijven op onze IT2IT nieuwsbrief.

Inschrijven IT2IT nieuwsbrief >>


Over IT2IT
IT-bedrijf IT2IT uit Hengelo (O) is gespecialiseerd in het detacheren van IT-ers en het uitvoeren van projecten rondom de Microsoft-architectuur, waaronder het virtualiseren van Windows applicaties.

Lees meer over IT bedrijf IT2IT »


IT2IT is Citrix Certified Professional IT2IT is Microsoft Certified Systems Engineer IT2IT is VMWare Certified Professional