Samen met onze klanten
maken we het verschil.

We hebben met veel mooie organisaties uit diverse branches mogen samenwerken. Lees onze klantcases om meer te weten te komen over onze projecten.

Uitgelichte klantcases

Koninklijke TenCate behoort internationaal tot de marktleiders in weefsels voor onder andere werkkleding, outdoorweefsels, kunstgrascomponenten en composietmaterialen voor lucht- en ruimtevaart en antiballistiek. Het bedrijf heeft werkmaatschappijen opgebouwd in tal van Europese landen, Noord-Amerika en Azië. Daardoor is er in de loop van de jaren een sterke diversiteit aan ICT-landschappen ontstaan, met de negatieve gevolgen van dien. IT2IT werd gevraagd om in de vorm van virtuele datacenters aan een passende oplossing te werken.

In het dit project genaamd “Disentanglement of the IT services of Ten Cate” had IT2IT een adviserende en een uitvoerende rol. De eerste stap was het maken van Microsoft Azure-tenant voor Ten Cate. De Azure-services zijn gebruikt om virtuele datacenters te maken in 3 Azure-regio's. Tussen de bestaande TenCate-infrastructuur en de virtuele datacenters is hybrideconnectiviteit geconfigureerd.

IT2IT migreerde de serverworkloads naar hun nieuwe bestemmingen, hetzij in Azure, hetzij naar nieuwe on-premise datacenters. Alle werkstations wereldwijd werden gemigreerd naar hun nieuwe domeinen. Ten slotte werden e-mailgegevens van on-premise e-mailservers of van de TenCate Office365-tenants in Europa en de Verenigde Staten gemigreerd naar de nieuw geconfigureerde Office365-tenants. Dit was van toepassing op de bedrijfseenheden van Koninklijke TenCate en daarmee werd het project succesvol afgesloten.

Samen met Fujitsu, de partij die de eerste- en tweedelijns dienstverlening voor Schiphol ICT verzorgde, mocht IT2IT het migratieproject naar Microsoft Exchange verzorgen. Er werd een migratieplan geschreven waarmee luchthaven Schiphol over kon naar een nieuw mailsysteem.

In een project als deze kon en mocht er niets misgaan, aangezien dit voor de gehele luchthavengevolgen zou kunnen hebben. Door gestructureerd, zorgvuldig en toegewijd te werk te gaan, werd dit voorkomen. Zo kon Schiphol in oktober 2012, mede dankzij IT2IT, overstappen op Exchange zonder één enkele verstoring.Tot eind 2012 was de kantoorautomatisering van Luchthaven Schiphol een samenstelling van producten van verschillende leveranciers.

Deze diversiteit begon Schiphol ICT problemen op te leveren. Zo bleek het gebruik van Novell E-directory voor Identity  Acces Management ontoereikend te zijn doordat softwareleveranciers de keuze maakten voor Active Directory van Microsoft.  In 2011 is Schiphol ICT daarom begonnen met het overstappen naar nieuwe kantoorautomatisering op basis van producten van Microsoft.

Naam:
Schiphol
Branche:
Dienstverlening
Medewerkers:
68.000
Gevestigd in:
Amsterdam

Onze opdrachtgevers:

Saxion Hogeschool investeert weloverwogen en toekomstgericht in ICT. Op basis van de eigen strategische agenda wil Saxion een ‘University of Applied Sciences’ worden waarbij de focus ligt op innovatieve techniek. SaxionHogeschool besefte de omvang en complexiteit van deze grote transitie en realiseerde zich dat zij een IT-partner nodig hadden. Zo kwam IT2IT in beeld.

Hogeschool Saxion was van oudsher een zogenaamd Novell bolwerk. Omdat er steeds meer applicatie software gebruik maakt van Active Directory van Microsoft werd het echter tijd voor een heroverweging. Om deze afweging te maken werd IT2IT ingeschakeld en werd er samen besloten om de overstap te maken naar Microsoft. Voor directory Services is Saxion overgestapt naar Active Directory van Microsoft.

Daarnaast werd in gezamenlijkheid besloten een overstap te maken naar een nieuwe werkplek. Met als belangrijke pilaren Windows 7 als desktop, SCCM 2012 voor applicatie distributie en App-V voor het virtualiseren van applicaties. Door de fijne samenwerking hebben IT2IT en Saxion Hogescholen een langlopende en duurzame relatie opgebouwd, waarbij IT2IT zowel een adviserende als ontwerpende en uitvoerende rol vervult. Tevens verzorgt IT2IT trainingen aan de eigen IT-medewerkers van Saxion Hogescholen.

De overzeese Nederlandse gebiedsdelen Bonaire, Saba en Sint Eustatius gingen sinds 2010 samen verder onder één gemeente genaamd RCN. Voor het uitvoeren van de overheidstaken maakt RCN gebruik van een shared service center (SSC). Voor de inrichting van dit shared service center werd IT2IT ingeschakeld. Samen met RCN is het gehele data center ontworpen én gebouwd naar de laatste stand der techniek. Het plaats- en tijdonafhankelijke werken, security bestendig en een volwassen overheidsdienstverlening diende als uitgangspunt.

Voor aanvang het project was er een situatie waarbij er nauwelijks sprake was van een gezamenlijke ICT infrastructuur op de eilanden. Het gebruik van ICT liep hier m.b.t. overheidsdiensten jaren achter ten opzichte van hun collega’s in Nederland.  Zodoende formuleerden IT2IT en RCN een helder vertrekpunt. Dit vertrekpunt is door architecten van IT2IT omgezet naar ontwerpen van bijvoorbeeld; twin datacenter concept, virtualisatie tenzij, managed deployment van OS en software en full concept messaging.

In het gehele ICT project heeft IT2IT zowel een adviserende als een implementerende rol gehad, waarbij de gezamenlijke besluitvorming centraal stond. RCN heeft samen met IT2IT een twin datacenter gebouwd waarop meer overheidsdiensten samenwerken dan ooit vertoond is in Nederland. Door slim gebruik te maken van lokale resources en het goed opleiden van medewerkers staat RCN inmiddels eigen benen en hebben zij een meer dan gemiddeld niveau in ICT dienstverlening.

Naam:
Rijksdienst Caribisch
Nederland (RCN)
Branche:
Overheid
Medewerkers:
500
Hoofdkantoor:
Bonaire

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. We helpen je graag verder.

Neem contact op
Copyright ©
IT2IT | Onderdeel van
INVINiTIV